Điều khoản sử dụng

Tuân thủ PLVN

Lưu ý :

+ Shop chỉ bán tkqc phục vụ mục đích chạy quảng cáo.
+ Khi mua tài khoản . Vui lòng thay đổi thông tin tài khoản . để tránh trường hợp mất tài nguyên.